Privacy Policy

Let op: lees dit formulier zorgvuldig. Dit is de Privacy Policy waarbij u akkoord gaat van het verwerken van uw gegevens of de gegevens van uw kind. Akkoord op dit formulier vindt mede plaats namens het kind dat u vertegenwoordigt. Waar in dit formulier “u” staat, dient te worden gelezen “u én het kind dat u vertegenwoordigt”, tenzij anders vermeld. Door ondertekening van dit formulier of door op accepteren te drukken gaat u akkoord met onze Privacy Statement.

LION Football Academy, gevestigd aan Roemer 35, 2391 NP Hazerswoude-Dorp verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

LION Academy streeft naar een zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing daarover. LION Academy is zich ervan bewust dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 in werking treedt. LION Academy heeft haar privacy policy alsmede haar privacybeleid in overeenstemming gebracht met deze regels.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

LION Football Academy verwerkt uw (persoons)gegevens en foto’s/film opnames voor de uitvoering van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze dienstverlening ziet op:

 • Het verrichten van voetbal- en bewegingsactiviteiten

Uw persoonsgegevens en foto’s/film opnames zullen worden verwerkt om:

 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verschaffen over onze dienstverlening – beoordeling van de atletische- en voetbaltechnische kwaliteiten.
 • Promotionele doeleinden.

LION Academy verwerkt slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening of ter promotie daarvan. Aanvullende gegevens kunnen worden gevraagd indien nodig om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • Uw geboortegegevens, geslacht en leeftijd;
 • Foto’s/film opnames gerelateerd aan activiteiten van LION Academy of aaneengesloten derden.
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van atletische- en voetbaltechnische kwaliteiten.
 • Referenties.
2. Delen van persoonsgegevens met derden

LION Academy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Als u de persoonsgegevens met LION Academy deelt delen wij deze in scoutingsgevallen met onze partner clubs. LION Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

3. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LION Academy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LION Academy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Gezien dit voor iedereen duidelijk moet zijn geven wij in het Engels aan welke Cookies wij gebruiken. 

NECESSARY COOKIES (ALL SITE VISITORS)
 • cfduid: Is used for our CDN CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. See more information on privacy here: CloudFlare Privacy Policy.
 • PHPSESSID: To identify your unique session on the website.
NECESSARY COOKIES (ADDITIONAL FOR LOGGED IN CUSTOMERS)
 • wp-auth: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_logged_in_{hash}: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_test_cookie Used by WordPress to ensure cookies are working correctly.
 • wp-settings-[UID]: WordPress sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
 • wp-settings-[UID]:WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
4. Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LION Academy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lionacademy.be We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 8 weken, op uw verzoek. LION Academy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Bewaartermijn

LION Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die wij hanteren is 10 jaar. Mochten de gegevens eerder verwijderd kunnen worden worden deze dan direct verwijderd. Na afloop van genoemde termijn worden uw gegevens definitief verwijderd.

6. Beveiliging

LION Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@lionacademy.be

Schrijf je in en win een personal training!

Contact

Hoveniersstraat 34 A
2840 Rumst
KBO nummer: 0795.982.691
IBAN: BE10 7310 5577 7904
BTW Nr: BE0795.982.691

Info@lionacademy.be
+32 (0)465 00 84 07